• Sigorta ve Emeklilik Şirketleri

    Sigorta ve emeklilik sektörleri, yasal ve finansal gelişmelerle hareket kazanmış ve finansal derinliği arttıran yeni ürünler, hizmetlerle bu alandaki pazar giderek yerli yabancı birçok yatırımcının ilgisini çekmeye başlamıştır. Adendum, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yaratıcı işgücüyle sigorta/emeklilik pazarına girmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet sunmaya hazırdır.

    Hizmetlerimiz yeni iş fırsatlarına ilişkin piyasaya giriş stratejilerinin belirlenmesi ve stratejik karar alma süreçlerinin oluşturulması için gerekli analizlerin yapılması yanında aktüeryal denetim ve değerlendirme faaliyetleri, ilgili aktüeryal raporların hazırlanmasını de içermektedir.