Bireysel Emeklilik Sistemi’nin kuruluşu ile emeklilik iş alanında büyük değişiklikler olmuş, emeklilik fonlarının kurulması ve yönetimi emeklilik sektörüne yeni bir bakış açısı getirmiştir. Özellikle BES’in teşviki amacıyla yasayla getirilen devlet katkısı uygulaması BES katılımcılarına çok avantajlı koşullarla birikim yapma imkanı vermektedir. Yeni yasal değişiklikle ülkemizde mevcut üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan Vakıf ve Sandıklar ile tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri, 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimlerini 31/12/2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine(BES’e) aktarabilecektir. Şirketimiz bu bağlamda BES’e aktarım yapmak isteyen Vakıf ve Sandıklar için kapsamlı aktüeryal yönetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamdaki diğer hizmetlerimiz ise aşağıdaki gibi belirtilebilir;

  • Aktüeryal İkinci Görüşün verilmesi
  • Aktüeryal Değerlendirme Raporunun hazırlanması
  • “Aktüeryal Değerlendirme Raporu”, Vakfın faaliyetleri ile ilgili Aktüeryal Denetim Raporu’nda tespit edilen hususlardan; özellikle faaliyetler ile ilgili aktüeryal risklerin Vakıf ve üye bazında ele alındığı kapsamlı analizleri içermektedir.
  • Aktüeryal Veritabanı Oluşturulması ve Güncellenmesi
  • Aktüeryal Uygulama Yazılımı Geliştirme ve Uygulaması
  • Kar Payı Dağıtım Sistemi Oluşturulması ve Mevcut Sistemin Revizyonu
  • Emeklilik Maaşı Uygulamalarının Modellenmesi
  • Üyelere sunulan hizmetlerin Aktüeryal Maliyet Analizi
  • Yeni Hizmetlerin Etkin Tanıtımı ve Memnuniyet Analizi

Tüm hizmetlerimiz vakıf, sandık ve emekliliğe yönelik varlık/yükümlülük yöneten kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır.