• Emeklilikte Geri Alım Dönemine Yönelik Ürünler (Yıllık Gelir Sigortaları (anuiteler)/Emeklilik Gelir Planları)

   BES ve hayat sigortalarında emeklilik dönemi yaklaştıkça emeklilik ürünlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Şirketimizce bu alandaki potansiyele cevap vermek üzere gerek BES ve Hayat Sigortaları kökenli birikimlere, gerekse çok spesifik koşulları olabilen Vakıf ve Sandık’lardan BES’e aktarım yoluyla gelecek birikimlere yönelik olarak, emeklilik ürünleri tasarlanmakta ve emeklilik dönemi modellenmektedir.

   Emeklilik Gelir Planları:

   BES’te birikim dönemi boyunca oluşturulan toplam birikimin,, emekli olan katılımcıya belirli bir süre içerisinde periyodik bazda emeklilik geliri olarak geri ödendiği emeklilik gelir planı ürünleri tasarlanmaktadır. Tasarımda, plan teminatları, genel işleyişi, asgari birikim, maaş ve ek maaş mekanizmaları, emeklilik gelirlerinin özellikleri, avantaj ve dezavantajları, emeklilik gelir planlarının dağıtım ve pazarlama stratejileri, fon karması önerileri, altyapı gereksinmelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kapsamlı bir projede ayrıca Şirketin ihtiyaç duyması halinde IT ihtiyaç ve iş analiz dokümanlarının hazırlanması ve yazılım aşamasında implementasyona destek çalışmaları da sunabileceğmiz hizmetlerdendir.

   Yıllık Gelir Sigortaları/Anuiteler:

   Emeklilikte toplam birikimin geri ödenmesinde önemli bir ürün türü olan Yıllık Gelir Sigortaları/anuitelerle ilgili olarak mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni uygulamaya girecek tüm Yıllık Gelir Sigortalarının 1.4.2015 tarihinde yayınlanıp 1.10.2015 tarihinde yürürlüğe giren Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği, 2015/30 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge, 2015/35 sayılı Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu kapsamında geliştirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz mevzuata uygun olarak Şirketin pazarlama ve satış hedefleri ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ertelenmiş yıllık gelir sigortası, toplu para karşılığı, ilk geri ödemenin hemen yapılmaya başlandığı hemen ödemeli yıllık gelir sigortası, sigortalının yaşadığı sürece ödeme gerçekleştirecek yaşam boyu yıllık gelir sigortası, sigortalının vefat etmesi durumunda lehtarlarına ödeme yapmaya devam edecek geri ödemeli yıllık gelir sigortası gibi çeşitli türde sigorta ürünleri geliştirmektedir. Yıllık gelir sigortası ürün grubu kapsamında; Sigortanın teminatları, genel işleyişi, prim tahsilatı ve maaş ödeme mekanizmaları, ürünlere ilişkin dağıtım ve pazarlama stratejileri, altyapı gereksinmelerinin belirlenmesi alanında çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca talep edilmesi halinde IT (ihtiyaç ve iş ) analiz dokümanlarının hazırlanması,yazılım aşamasında implementasyona destek çalışmaları da sunabileceğmiz hizmetlerdendir.

   Ürün Karlılık Analizleri ve Komisyon/Ödüllendirme Sistemlerinin Oluşturulması

   Tüm ürünler için piyasaya sunulmadan önce ürün karlılık analizleri yapılmakta, ürünün satışında dağıtım kanalına verilecek komisyonları da içeren ödüllendirme sistemleri oluşturulmaktadır.