Emeklilik ve sigorta şirketleri ile varlık/yükümlülük yöneten kurum ve kuruluşların orta/üst düzey yöneticilerine, bireysel emeklilik, emeklilik ürünleri, sigorta, sosyal güvenlik sistemi ve vakıf ve sandıklar gibi konularda, ihtiyaçlarına göre biçimlendirilip detaylandırılan çalıştaylar düzenlenmektedir.

  •  
  •