Adli makamlar tarafından sigorta şirketlerinden talep edilen "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı" hesaplamaları yapılmakta ve mevzuata uygun formatta bildirimleri, belgelerin Şirketimize ulaştırılmasını takiben iki iş günü içinde aktüer imzalı kapsamlı bir rapor halinde sunulmaktadır.