Adendum

Adendum belirli bir işe yapılan bütünleyici eklenti olarak tanımlanabilir. Türkçe’deki yaygın kullanımı ise sigorta dünyasında çok sık telaffuz ettiğimiz bir terim "zeyil" veya yazılı hali olan "zeyilname".

Bu tanımların faaliyet alanımız ile birebir uyuştuğunu gördük ve kendimize isim olarak, Türkçe’de kullanılan şekli ile, "Adendum"u seçtik.

Adendum kurucu ortak Ali Haydar Elveren tarafından 17 Ağustos 2007 tarihinde kuruldu. Şirketimiz bu tarihten itibaren bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanlarında çeşitli projelerle hizmet vermektedir.