Adendum Ekibi

Adendum ekibi, kurucu ortak Ali Haydar ELVEREN çekirdekte olmak üzere, sigortacılık, aktüerya, finans, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları, eğitim ve bilişim uzmanlarından oluşan ve proje gereksinimlerine göre bir araya gelen profesyonellerden oluşuyor.

Ali Haydar Elveren

17 Ağustos 2007’de Adendum’u kurdu. Sigorta ve özel emeklilik şirketlerinin yanı sıra, vakıf ve sandıklar ile uluslararası şirketlere de danışmanlık yapmaktadır.

ODTÜ İktisat Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, 1994 yılında aynı bölümden, 1998 yılında City University/Londra’da Aktüerya Bilimleri Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini aldı. 2005-2006 döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda “Bankacılık Doktora Programı”na özel öğrenci olarak katıldı.

1987’de Banca Intesa San Paulo (önceden Banca Commerciale Italiana) Ankara Temsilcilik ofisinde uzman olarak iş hayatına başlayan Elveren, kariyerine 1991 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde devam etti. Hayat sigortaları ve özel emeklilik alanında mevzuatın oluşturulması, gözetim ve denetim altyapısının kurulması, kuruluş ve ruhsat başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması, hayat sigortaları ve emeklilik ürünlerinin incelenmesi ve tasdiki, Dünya Bankası, AB, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi alanlarında uzmanlaştı. 2001 yılında Özel Emeklilik Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Özel emeklilik alanında kamuya gözetim ve denetim altyapısı sunan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kuruluşunu ve takiben faaliyetlerini yürüten ekibi yönlendiren Elveren, EGM’nin Temmuz 2003-Nisan 2006 dönemine Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı.

Hazine Müsteşarlığındaki görevinin yanı sıra, 1998-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Yüksek Lisans Programında yarım-zamanlı öğretim görevlisi olarak ürün geliştirme, fiyatlandırma, aktüerya analizleri derslerini vermiş, yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferanslarda aktüerya ve özel emeklilik konularında sıklıkla sunumlar yapmıştır.

Elveren, Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 80 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Mert Demir


Mert Demir 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında ABD’deki University of Wisconsin-Madison’da eğitim gören Demir, bu üniversiteden Bilgisayar Bilimleri alanında Master ve Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi aldı.

2000-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Burada Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bir adet Doktora ve birçok Yüksek Lisans tezi yönetti.

Öğretim üyeliği sırasında hakemli dergilerde dört adet makalesi yayınlandı, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu.

2006 yılında Marmara Üniversitesinden ayrılan Mert Demir, 2006-2011 tarihleri arasında Emeklilik Gözetim Merkezi’nde İstatistik Aktuerya ve Veri Yönetimi bölümünü yönetti. EGM bünyesinde 2008’de kurulan İletişim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve bu birimi 3 yıl boyunca yönetti.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ndeki görevi sırasında OECD bünyesinde düzenlenen konferanslarda emekliliğin planlanması ve kitlelerin finansal eğitimi konusunda sunumlar yaptı.

2011 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katıldı.

Mert Demir çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.