Ali Haydar Elveren

17 Ağustos 2007’de Adendum’u kurdu. Sigorta ve özel emeklilik şirketlerinin yanı sıra, vakıf ve sandıklar ile uluslararası şirketlere de danışmanlık yapmaktadır.

ODTÜ İktisat Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, 1994 yılında aynı bölümden, 1998 yılında City University/Londra’da Aktüerya Bilimleri Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini aldı. 2005-2006 döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda “Bankacılık Doktora Programı”na özel öğrenci olarak katıldı.

1987’de Banca Intesa San Paulo (önceden Banca Commerciale Italiana) Ankara Temsilcilik ofisinde uzman olarak iş hayatına başlayan Elveren, kariyerine 1991 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde devam etti. Hayat sigortaları ve özel emeklilik alanında mevzuatın oluşturulması, gözetim ve denetim altyapısının kurulması, kuruluş ve ruhsat başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması, hayat sigortaları ve emeklilik ürünlerinin incelenmesi ve tasdiki, Dünya Bankası, AB, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi alanlarında uzmanlaştı. 2001 yılında Özel Emeklilik Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Özel emeklilik alanında kamuya gözetim ve denetim altyapısı sunan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kuruluşunu ve takiben faaliyetlerini yürüten ekibi yönlendiren Elveren, EGM’nin Temmuz 2003-Nisan 2006 dönemine Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı.

Hazine Müsteşarlığındaki görevinin yanı sıra, 1998-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Yüksek Lisans Programında yarım-zamanlı öğretim görevlisi olarak ürün geliştirme, fiyatlandırma, aktüerya analizleri derslerini vermiş, yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferanslarda aktüerya ve özel emeklilik konularında sıklıkla sunumlar yapmıştır.

Elveren, Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 80 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Mert Demir


Mert Demir 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında ABD’deki University of Wisconsin-Madison’da eğitim gören Demir, bu üniversiteden Bilgisayar Bilimleri alanında Master ve Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi aldı.

2000-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Burada Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bir adet Doktora ve birçok Yüksek Lisans tezi yönetti.

Öğretim üyeliği sırasında hakemli dergilerde dört adet makalesi yayınlandı, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu.

2006 yılında Marmara Üniversitesinden ayrılan Mert Demir, 2006-2011 tarihleri arasında Emeklilik Gözetim Merkezi’nde İstatistik Aktuerya ve Veri Yönetimi bölümünü yönetti. EGM bünyesinde 2008’de kurulan İletişim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve bu birimi 3 yıl boyunca yönetti.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ndeki görevi sırasında OECD bünyesinde düzenlenen konferanslarda emekliliğin planlanması ve kitlelerin finansal eğitimi konusunda sunumlar yaptı.

2011 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katıldı.

Mert Demir çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Murat Koçyiğit


Murat Koçyiğit lisans derecesini, 2002 yılında Marmara Üniversitesi’nin Aktüerya bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini, 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinin Aktüerya Bölümünden aldı. Mortalite tabloları üzerine bitirme projesi bulunmaktadır. New York, Stony Brook Üniversite’sinin Profesyonel Gelişim Departmanı’ndan; Finans Matematiği, Data Analizi ve Karar Verme, Finans ve Marketing kursları aldı.

Türkiye İş Bankası A.Ş Grubu’nda; hem İş Bankası’nın Emekli ve Munzam Sandık Vakıfları müdürlüklerinde hem de iştiraki, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’de 2003-2008 yılları arasında 5,5 yıl süreyle görev aldı.

Ayrıca, Banka çalışanlarının sosyal güvenliğinin, bu Vakıflardan sağlaması nedeniyle, bu kurumların aktüeryal hesaplamalarını yaptı ve diğer teknik projelerinde görev aldı.

Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Sicil listesine, 107 sicil numarası ile kayıtlı olan Murat Koçyiğit, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir ve 2012 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katılmıştır.

Mehmet Tepe


Mehmet Tepe 2006 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Master programını tamamladı.

2006 yılında Emeklilik Gözetim Merkezi Dış İlişkiler ve Bilgilendirme bölümünde iş hayatına başladı. 2010 yılına kadar devam ettirdiği EGM kariyerinde emeklilik planı teknik esaslarının kontrolü ve sistemsel girişleri, emeklilik şirketlerinden günlük aktivitelere ilişkin verilerin temini ve bu veriler üzerinden BES Temel Göstergelerinin yayınlanması faaliyetlerini üstlendi.

Ocak 2011 ile Haziran 2012 arasında Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketinde teknik operasyon uzmanı olarak çalışmalarını yürüttü.

Temmuz 2012 ile Kasım 2012 arasında kıdemli iş analisti olarak çalıştığı SunExpress şirketinde SunPoints Müşteri Sadakat Programının sistemsel ihtiyaçların tespiti, geliştirmelerin yapılması ve test edilmesi faaliyetlerini yürüttü.

2012 Aralık ayında Adendum ekibine katıldı.

Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 150 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Tuğba Narlıoğlu


Tuğba Narlıoğlu 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri bölümünden mezun oldu.

Eğitim hayatı süresince; Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Garanti Bankası, Sigorta Denetleme Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ray Sigorta gibi çeşitli kurum ve departmanlarda staj yaptı.

Tuğba Narlıoğlu, Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 189 sicil numarası ile kayıtlıdır.

2013 yılının Aralık ayında Adendum ekibine katıldı.

Tuğba Narlıoğlu iyi derecede İngilizce biliyor.