Ali Haydar Elveren

17 Ağustos 2007’de Adendum’u kurdu. Sigorta ve özel emeklilik şirketlerinin yanı sıra, vakıf ve sandıklar ile uluslararası şirketlere de danışmanlık yapmaktadır.

ODTÜ İktisat Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, 1994 yılında aynı bölümden, 1998 yılında City University/Londra’da Aktüerya Bilimleri Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini aldı. 2005-2006 döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulunda “Bankacılık Doktora Programı”na özel öğrenci olarak katıldı.

1987’de Banca Intesa San Paulo (önceden Banca Commerciale Italiana) Ankara Temsilcilik ofisinde uzman olarak iş hayatına başlayan Elveren, kariyerine 1991 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde devam etti. Hayat sigortaları ve özel emeklilik alanında mevzuatın oluşturulması, gözetim ve denetim altyapısının kurulması, kuruluş ve ruhsat başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması, hayat sigortaları ve emeklilik ürünlerinin incelenmesi ve tasdiki, Dünya Bankası, AB, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi alanlarında uzmanlaştı. 2001 yılında Özel Emeklilik Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Özel emeklilik alanında kamuya gözetim ve denetim altyapısı sunan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kuruluşunu ve takiben faaliyetlerini yürüten ekibi yönlendiren Elveren, EGM’nin Temmuz 2003-Nisan 2006 dönemine Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı.

Hazine Müsteşarlığındaki görevinin yanı sıra, 1998-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Yüksek Lisans Programında yarım-zamanlı öğretim görevlisi olarak ürün geliştirme, fiyatlandırma, aktüerya analizleri derslerini vermiş, yurtiçi ve yurtdışındaki seminer ve konferanslarda aktüerya ve özel emeklilik konularında sıklıkla sunumlar yapmıştır.

Elveren, Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Siciline 80 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Mert Demir


Mert Demir 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında ABD’deki University of Wisconsin-Madison’da eğitim gören Demir, bu üniversiteden Bilgisayar Bilimleri alanında Master ve Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi aldı.

2000-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Burada Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans, Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bir adet Doktora ve birçok Yüksek Lisans tezi yönetti.

Öğretim üyeliği sırasında hakemli dergilerde dört adet makalesi yayınlandı, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu.

2006 yılında Marmara Üniversitesinden ayrılan Mert Demir, 2006-2011 tarihleri arasında Emeklilik Gözetim Merkezi’nde İstatistik Aktuerya ve Veri Yönetimi bölümünü yönetti. EGM bünyesinde 2008’de kurulan İletişim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve bu birimi 3 yıl boyunca yönetti.

Emeklilik Gözetim Merkezi’ndeki görevi sırasında OECD bünyesinde düzenlenen konferanslarda emekliliğin planlanması ve kitlelerin finansal eğitimi konusunda sunumlar yaptı.

2011 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katıldı.

Mert Demir çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Murat Koçyiğit


Murat Koçyiğit lisans derecesini, 2002 yılında Marmara Üniversitesi’nin Aktüerya bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini, 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinin Aktüerya Bölümünden aldı. Mortalite tabloları üzerine bitirme projesi bulunmaktadır. New York, Stony Brook Üniversite’sinin Profesyonel Gelişim Departmanı’ndan; Finans Matematiği, Data Analizi ve Karar Verme, Finans ve Marketing kursları aldı.

Türkiye İş Bankası A.Ş Grubu’nda; hem İş Bankası’nın Emekli ve Munzam Sandık Vakıfları müdürlüklerinde hem de iştiraki, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’de 2003-2008 yılları arasında 5,5 yıl süreyle görev aldı.

Ayrıca, Banka çalışanlarının sosyal güvenliğinin, bu Vakıflardan sağlaması nedeniyle, bu kurumların aktüeryal hesaplamalarını yaptı ve diğer teknik projelerinde görev aldı.

Hazine Müsteşarlığı’nca tutulan Aktüerler Sicil listesine, 107 sicil numarası ile kayıtlı olan Murat Koçyiğit, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir ve 2012 yılının Nisan ayında Adendum ekibine katılmıştır.

Nalan Eriş

Nalan Eriş 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Alarko Alpom Fabrikasında üretim planlama mühendisi olarak görev yaparken devam ettiği Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Yüksek Lisans Programını 1992 yılında tamamladı. 2008 yılında ise aynı üniversiteden “Yıllık Gelir Sigortaları ve Türkiye’de Uygulaması” üzerine doktora derecesini (PhD) aldı.

1991-1997 yılları arasında görev aldığı Başak Sigorta A.Ş.’de Sağlık Sigortaları Departmanı Müdür Yardımcılığı yaptı. 1997 yılında Başak Emekliliğin kurulmasıyla Başak Emeklilik A.Ş.’de Aktüerya ve Sistem Geliştirme Departmanı Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1998-2000 yılları arasında İnterhayat Sigorta A.Ş.’de Teknik Müdür ve Vakıf Emeklilik A.Ş.’de Ürün Geliştirme Müdürlüğü yaptı. 2000 -2003 yılları arasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Pazarlama Birim Müdürü olarak çalıştıktan sonra Ekim 2004’e kadar Alternatif Dağıtım Kanalları ve Müşteri Hizmetleri Birim Müdürü olarak görevine devam etti. Şu anda ise proje bazlı olarak Adendum ekibinde yer almaktadır.

Nalan Eriş çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor.

Nalan Mert


1993 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1993-1998 yılları arasında Halk Sigorta A.Ş.’de (şimdiki ismi Yapı Kredi Sigorta A.Ş.) Aktüerya Departmanında Şef Yardımcısı olarak çalıştı. Söz konusu bölümdeki görevine ek olarak Hayat Sigortaları içerisinde yer alan tüm departmanlar için sistem alt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarında bulundu. 1995-1996 yılları arasında Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın düzenlediği “Temel Sigorta Bilgileri ve Hayat” eğitim programlarını Branş 2.si olarak tamamladı.

1998-1999 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama Departmanı’nda Uzman olarak görev aldı.

1999-2002 yılları arasında Başak Hayat Sigorta A.Ş.’de Sistem Geliştirme Departmanı Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2008 yılının Mart ayından itibaren Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplamaları için gerekli alt yapının oluşturulması ve yönetilmesi için Adendum ekibine katıldı.

Nalan Mert Fransızca ve İngilizce biliyor.