Emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımı

05.01.2016
6655 Sayılı 25.12.2015 tarihli kanun ile dernek, vakıf ve sandıklar ile tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair ticaret şirketleri nezdinde mevcut emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımı için öngörülen süre 31.12.2017'ye uzatılmıştır.